DZIĘKUJĘ SŁUCHACZOM RADIA PIEKARY ZA LATA OBECNOŚCI NA MOICH AUTORSKICH AUDYCJACH I W CZASIE DYŻURÓW od 27 10.1996 do 31.08.2015 oraz przed koncesją.

ZAPRASZOM na AUDYCJE

BEST FAJRANT w RADIO BEST - Nr 30

CZWARTEK - 21 czerwca 2024

godz. 20.00 - 22.00 - CO GRA w TYCH NUTKACH

NIEDZIELNY PORANEK MUZYCZNY - Nr 20

NIEDZIELA - 7 lipca 2024

godz. 7.00 - 8.00

 

 


 


PIEKARSKI FAMILOK NR. 547

WAKACYJNA PRZERWA

SZLAGIERY NIE Z NASZEJ ERY - Nr 275

WAKACYJNA PRZERWA

NUTY DO PODUCHY - Nr 110

WAKACYJNA PRZERWA


 


Historia Piekarskiego Familoka

"PIEKARSKI FAMILOK" na antenie RADIA PIEKARY

Piyrszo audycja "Piekarski Familok", ukozała się 7 marca 1997 roku. Wszystkie audycje, prowadzone były w gwarze śląskij z telefonicznym udziałym słuchaczy. Na szczególne uznanie zasługują słuchacze kerzy przi okazji roztomajtych świąt abo rocznic, ukłodali przepiykne wesołe wierszyki.

Co roku zmiyniano była forma audycji. Przez piyrsze cztyry lata słuchacze wybiyrali śpiywka roku we "Familijnyj liście przebojow", zaś od 2001 roku lista zmiyniyła sie na "Familijno lista śpiywokow w Piekarskim Familoku" w keryj słuchacze telefonicznie na żywo wybiyrali Śpiwoka roku. Sama lista zapowiadali dzieciska, bez to co i te wysyłali kartki i dzwoniyli do Familoka, to tyż idzie pedzieć, że audycja jest adresowano do wszystkich, niy zależnie od wieku. Za aktywny udział w zabawach, w kożdyj audycji słuchacze zabiyrani som w nagroda, w muzyczno rajza po świecie, poznając tamtejszo muzyka. Bezpośrednio rozmowa ze słuchaczami na antynie, konkursy, zabawy i korespondencja, miały na celu zjednać ludzi w "Rodzince Piekarskiego Familoka", bez to ci najwierniejsi, otrzymywali korespondencyjnie, specjalne wizytówki ze swoim nazwiskiym i numerym członka tyj piyknyj familijnyj radiowyj rodzinki, a była tyż i okazja pora razy poza radiym, spotkać sie na specjalnych biesiadach, kere zarejestrowane som na filmach. Te spotkania były dowodym na poczeba wspólnego pojednania się ludzi co jest osiągniyńciym Familoka bez te wszystkie lata, a jego przikładym som wierni słuchacze kerzy wypowiadajom sie z jakim utynskniyniym czekają na kolejne audycje w swoim familoku, w sobota po ćmoku.

Od 2004 roku Familijno Lista Śpiywokow zmieniyła swoja forma na Familijno Liga Śpiywokow. Słuchacze zdecydowali swoimi propozycjami kerzy śpiywoki mieli rywalizować w I, II i III lidze. W roku 2004 na antynie "Familoka" bez cołki rok rozegranych było 66 szpilow miyndzy dwanostoma śpiywokami z I ligi, kożdy z kożdym, potym w trakcie audycji sześciu słuchaczy kerym się udało dodzwonić, oddowali głos na jednego śpiywoka z zaprezyntowanyj pary, tak do rozdanio było sześć głosow kere mogły się rozkłodać na wyniki : 6 - 0, 5 - 1, 4 - 2, 3 - 3, za zwyciynstwo śpiywok dostoł 3 punkty za rymis 2, a za przegrano 1 punkt, sumowane były tyż głosy na plus i minus, w tyn sposób do końca roku powstała tabela w keryj śpiwok z nojlepszym dorobkiym punktów i głosow zdobył tytuł "Śpiywoka Roku 2004". Równolegle ci sami słuchacze oddowali swoje propozycje na śpiywokow w II i III lidze, z kerych trzech śpiywokow z łostatnich miejsc spadło do ligi niżyj, a trzech z miesca 1-3 awansowało.

W roku 2005, zmiyniyła sie forma głosowanio w I lidze, i tak sześciu telefonicznych słuchaczy w kożdyj audycji, na żywo oddali głosy na 12-tu śpiywokow od 1-go do 12-tu głosow i tak co piyńć notowań, śpiywok z nojmniyjszym dorobkiym zsumowanych głosow odpod z gry a trzej ostatni odpadli do II ligi. 10 grudnia z pozostałych w grze, słuchacze pionty roz w wielkim finale wytypowali "Śpiywoka Roku 2005".

2006 rok to kolejne zmiany w formie głosowania w "Familijnyj Lidze Śpiywokow", i tak szosty roz rostomili słuchacze wybiyrali Śpiywoka roku. Dwanoście piyrszoligowców podzielonych zostało na trzy grupy po cztyrech Śpiywokow, kerzy zbiyrali głosy słuchaczy w szpilach miyndzy sobą. Głosy podzielone były na punkty oraz plusy i minusy, znaczy sie, śpiywok kery wygroł w szpilu na tyn przikład 4 - 2, zdobył 2 punkty z różnicy tygo wyniku oraz 4 plusy i 2 minusy. Rozegrano trzy rundy. Na koniec roku trzech śpiywokow z miejsc 10 do 12 spadlo do II ligi a awans do I ligi uzyskało cztyrech śpiywokow, bez to w 2007 roku I liga skłodała sie z 13-tu śpiywokow i tak w roku 2007 do II ligi spadło cztyrech śpiywokow.

Trzynoście piyrszoligowców w 2007 roku gromadzyło głosy słuchaczy kerzy mieli możliwość zagłosować w całym roku do piyńciu razy, ale ino roz w jednyj audycji. Telefonicznie, słuchacze mogli oddać głosy trzem śpiywokom z I ligi mając do dyspozycji, piyrszy słuchacz 1,2,3 głosy, drugi 2,3,4, trzeci 3,4,5 i.t.d. i tak do końca roku wytypowano kolejnego Śpiywoka Roku. Zasady tworzynia II i III ligii, były idyntyczne jak w poprzednich latach.

 Rok 2008 to kolejny już ósmy cykl rywalizacji o tytuł  "Śpiywoka Roku". Tym razym w I lidze słuchacze mieli do dyspozycji wybór cztyrech z pośród dwunastu śpiywokow i podział głosów miydzy nimi 1, 3 , 5, 10 jednak śpiywok kerymu słuchacz przydzielył 10 punktow, niy broł udziału w podziale głosów w kolejnym głosowaniu tego odcinka. Zasady tworzynia II i III ligi były bez zmian, tyla że do I ligi awansowało cztyrech śpiywokow, bez to I liga w roku 2009 skłoała sie z 13 śpiywow. Zasady tworzyna II i III ligi, były identyczne jak w latach poprzednich.

W dziewiątym roku w cyklu rywalizacji o tytuł "Śpiywoka Roku" w 2009 roku, głosy oddawane były jak do tyj pory telefonicznie w trakcie trwania audycji i tak samo szło  zagłosować ino piyńć razy w roku. Słuczacze mieli do  wyboru z pośród 13-tki piyrszoligowców  6-ciu kerym przydzielali po dwa punkty i jednemu trzy głosy zaś pozostałym niy wymiynionym w pojedynczym głosowaniu śpiywokom, były odliczone po jednym punkcie, z tąd głosowanie miało podtytół " Dwa kroczki w przód i kroczek w tył". Ogólne zasady tworzenia lig, miały zasada zawartości po 12 śpiywokow w I i II lidze. Wyjatkiem były sytuacje kiedy nominanci abo spodkowicze mieli tyla somo glósow, dlatego z I ligi w tym roku spadło do ligi II cztyrech Śpiywokow a z ligi II awansowało trzech, zaś z II ligi spadło trzech a powinno cztyrech ale bez to że ósme miejsce wsólnie zajyło dwóch Śpiywokow to liga w roku 2010 tworzyło trzynostu. III liga opuściyło trzech Śpiywokow z dorobkiym jednego głosu.

Rok 2010 był dziesiątym cyklym w głosowaniu na Śpiywoka Roku. Kolejny roz zostały zmienione zasady podziału głosów Śpiywokom w I lidze. Maksymalnie sześciu słuchaczy kerym udało sie trafić na wolno linia telefoniczno, głosowało na Śpiywokow kerzy w poszczególnych głosowaniach tworzyli pary na zasadzie piyrszy z dwanostym, drugi z jedynostym, trzeci z dziesiątym, czworty z dziewiątym, piąty z ósmym i szósty z siódmym. Pary były tworzone na podstawie tabeli z poprzedniego notowania a przy identycznych ilościach punktów między Śpiywokami, poszczególne miejsca były zgodne z tabelą utworzoną przez program komputerowy. Stałe zasady zostały niy zmienione, czyli telefonicznie, można było zagłosować ino piyńć razy w roku i ino roz w pojedynczyj audycji. Trzych Śpiywokow z ostatnich miejsc I ligi i cztyrech z ostatnich miejsc II ligi na koniec roku spadli liga niżyj, do I i II ligi awansowało po trzech z piyrszych miejsc.

Rok 2011 zakończył jedynosty plebiscyt w wyborze Śpiywoka Roku. Słuchacze biorący udział telefoniczny w głosowaniu mieli rozdzielić dwanaście głosów miyndzy wybranych sześciu Śpiywokow z I ligi. Ci sami słuchacze z treści wylosowanyj kartki wybiyrali Śpiywoka oddając mu głos w lidze II i III, dodatkowo mogli podać swoja propozycja. Pozostałe zasady zabawy posostały bez zmian.

Rok 2012 zaczoł sie obiecująco, bez to że słuchacze brali udział w plebiscycie "Przebój piytnastolecia". Artystom śląskiej sceny muzycznej zaproponowano wytypowanie po jednyj śpiywce do tego głosowania i tak zgłosiyło chęć udziału 23 Śpiywokow. W plebiscycie "Familijno Liga Śpiywokow" słuchacze mieli za zadanie wysłać jednorazowo kartka pocztowo do Familoka kaj rozdysponowali między Śpiywokami z I ligi od 1 do 12 głosów, dodatkowo wytypowali po dwóch Śpiwokow z II i III ligi. Kożdo kartka miała przypisany swój numer. Z pośród wysłanych kartek w trakcie emisji audycji słuchacze podowali z keryj kartki dodawane były głosy. Plebiscyt na Śpiywoka Roku prowadzony był na stronie internetowyj.

Od poru lot audycje autorskie Bogusława Skalskiego były zawieszane na okres wakacji, tak było i w roku 2012. Jednak po wakacjach niy umieszczono audycji w ramówce Radia Piekary. Oficjalnie uznano, że autor zrezygnowoł z ich realizacji co miało oddzwięk na stronie internetowej Familoka. Oto komentarz do powyższego :

"Przyznaja, że wycofanie audycji mojego autorstwa było mojom decyzjom, ale połowicznie, co było powodym nidomówiyń w sprawie terminu emisji audycji. Uważom że w tyn sposób niy rozmawio sie z ludzmi tym bardzij kiedy współpracujom ze sobą 16 lot. W tyn sposób odebrono mi chęć zaangażowania sie, mimo tego nadal współpracuja z Radiem Piekary. Mom nadzieja że Familok bydzie mioł swoja dalszo historia w internecie.

Do tego czasu ukazało się na antynie Radia Piekary 895 audycji

Od lutego 2013 roku audycja Familok ukazuje sie w internetowym Ślonskim Radio Hitmix. Za pośrednictwem internetu słuchacze mieli możliwość oddania głosów do plebiscytów Familoka za pomącą meili. Zgodnie ze scenariuszem przeprowadzono trzynosty roz plebiscyt  "Familijna Liga Śpiywokow" . Jak w poprzednich latach prowadzona była II i III liga. W I lidze słuchacze mieli za zadanie rozdzielić między Śpiywokami od 1 do 12 głosów. Biorąc udział w gosowaniach suchacze mogli prrzdyielić po 1 głosie dla trzech Śpiywokow w II i III lidze. Drugi roz w historii Familoka do I ligi awansowało czterech Śpiywokow, bez to w b.r. liga tworzyło 13-tu Śpiywokow, to spowodowało że cztyrech Śpiywokow z III ligi zasilyło skład II ligi. Powrócono do plebiscytu z początku historii Familoka po nazwą "Mini lista przebojów ze Śląska", w której słuchacze wybierają śpiywki z początku ich powstania.

W 2014 roku na zasadach oddania głosów z roku poprzedniego, tym razem każdy Śpiywok przez cały rok dwa razy był konfrontowany z dunastoma spośród których słuchacze wybierali sześciu. Oddawanie głosow w II i III lidze było bez zmian.

W roku 2015 odawanie głosow w I lidze polegało na wyborze sześciu z pośród par śpiywokow każdy z każdym. II i III liga bez zmian.

W roku 2016 w 1 lidze wybranym trzem śpiywokom przyznano 1 głos i kolejnym trzem  2, oraz 3, i 4, głosy między kolejnych trzech wybranych śpiywokow. W 2 i 3 lidze wybranym trzem śpiywokom przydzielano 1 głos.

W roku 2017 w 1 lidze z pośród dwunastu śpiywokow dla wybranych sześciu rozdzielano od 6 do 1 głosu. W 2 i 3 lidze wybranym śpiywokom przydzielano po 1 głosie.

W roku 2018 w 1 lidze przydzielano 12-tu śpiwokom mając do dyspozycji po dwa głosy w przedziale od 1 do 6. W 2 lidze po jednym głosie dla sześciu i w 3 lidze po jednym dla dziesięciu.

W roku 2019 w 1 lidze słuchacze mieli do dyspozycji 4 głosy dla trzech śpiywokow 3 głosy dla trzech śpiywokow 2 głosy dla trzech śpiywokow i 1 głos dla trzech śpiywokow. W 2 i 3 lidze podział głosów był identyczny jak w roku ubiegłym.

W roku 2020 w 1 lidze słuchacze rozdzielali z pośród 12 śpiywokow punkty od -6 do + 6. W 2 lidze spośród 12 śpiywokow po jednym głosie przydzielali 6-ciu a 3 lidze 10-ciu śpiywokom.

W roku 2021 w 1 i 2 lidze słuchacze rozdzielali głosy od 1 - 12 punktów dla każdego. W 3 lidze wybierano 12 śpiywokow z listy przydzielając im po jednym punkcie w poszczególnych notowaniach.

W roku 2022 Familijo Liga Śpiywokow została rozbudowano do czterech lig. W I,II,III lidze głosowanie polegało na podział punktow 1,2,3 dlo poszczególnych po czech śpiywokow i wyborze 15 tu śpiywokow z IV ligi w kożdym głosowaniu

W roku 2023 w FLŚ w I,II,III lidze wybierano po trzech śpiywokow kerym rozdzielano głosy 3x po1głos ,3x po 2głosy,3x po 3głosy,3x po 4 głosy i 3x po 5 głosów, w lidze IV wybiyrano 15tu śpiywokow kerym przedzielano po jednym punkcie.

 

 

Pozdrawiom. Bogusław Skalski

 Copyright (c) 2008 - 2024 by Bogusław Skalski. Wszelkie prawa zastrzeżone